24 جولای 2023
آرد برنج گلوتینوس

آرد برنج گلوتینوس چیست؟

آرد برنج گلوتینوس چیست؟ آرد برنج گلوتینوس : برنج ژاپنی یا برنج گلوتینوس دانه ‌هایی کوتاه و تو پری دارد و به دانه های جو شبیه […]