3 آوریل 2023
آرد نول

معرفی آرد نول

معرفی آرد نول همه آرد‌ها دارای پروتئین می باشند وقتی پروتئین در مواجهه با آب و گرما قرار می‌گیرد ماده‌ای به نام گلوتن تولید می‌کند. گلوتن […]